Kancelaria Rachunkowości
"EUREX-PIOTROWSKA" Sp. z o.o.

Usługi

A. Podstawowy zakres usług świadczony przez naszą Kancelarię - biuro podatkowe Łódź:


usługi księgowe Łódź i okolice

 • usługi rachunkowe Łódź i okolice.
 • świadczymy usługi w zakresie rozliczeń podatku VAT dla Klientów zagranicznych działających na terenie Polski.
 • prowadzenie  ksiąg rachunkowych.
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • usługi księgowe i finansowe.
 • prowadzenie całości spraw związanych  ze sprawami pracowniczymi..
 • sporządzanie  całościowej dokumentacji dla ZUS.
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych w oparciu o prowadzone księgi.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów (w tym bieżące wewnętrzne raportowanie).
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe.
 • przeglądy ksiąg  rachunkowych i podatkowych.
 • opracowywanie  biznes  planów.
 • opracowywanie  zasad (polityki) rachunkowości  wraz z zakładowym planem kont.
 • opracowywanie instrukcji: inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej.

B. Dodatkowy zakres  działalności  Kancelarii – biuro podatkowe, z wykorzystaniem  uprawnionych specjalistów:

 • główne usługi obejmują tzw. usługi księgowe w zakresie organizacji rachunkowości i informatyzacji rachunkowości,
 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym i podatkowym,
 • pomoc w zakresie kontroli wewnętrznej dotyczących ksiąg rachunkowych,
 • jako biuro rachunkowe prowadzimy szkolenia dla dorosłych z zakresu prawa bilansowego (rachunkowość), oraz inne na specjalne zamówienie.

Raporty z wykonanych zleceń opracowujemy również w językach obcych: angielskim.

  

Zapewniamy stałą i bieżącą informację z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Kierujemy się zasadą podejścia całościowego, poprzez ścisłą współpracę z Klientem i konsultantami. Pozwala to na kompleksowe rozwiązywanie problemów.