Kancelaria Rachunkowości
"EUREX-PIOTROWSKA" Sp. z o.o.

Usługi

A. Podstawowy zakres usług świadczony przez naszą Kancelarię - biuro podatkowe Łódź:


usługi księgowe Łódź i okolice

 • usługi rachunkowe Łódź i okolice
 • prowadzenie  ksiąg rachunkowych.
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • doradztwo księgowe i finansowe.
 • doradztwo podatkowe.
 • prowadzenie całości spraw związanych  ze sprawami pracowniczymi..
 • sporządzanie  całościowej dokumentacji dla ZUS.
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów (w tym bieżące wewnętrzne raportowanie).
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe.
 • przeglądy ksiąg  rachunkowych i podatkowych.
 • opracowywanie  biznes  planów.
 • opracowywanie  zasad (polityki) rachunkowości  wraz z zakładowym planem kont.
 • opracowywanie instrukcji: inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej, gospodarki magazynowej.

B. Dodatkowy zakres  działalności  Kancelarii – biuro podatkowe, z wykorzystaniem  uprawnionych specjalistów w tym doradca podatkowy Łódź:

 • główne usługi obejmują tzw. usługi księgowe oraz doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i informatyzacji rachunkowości.
 • uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym i podatkowym jako biuro podatkowe w roli pełnomocnika lub doradcy.
 • pomoc w zakładaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego (jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej.
 • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych poprzez audyty i przeglądy podatkowe.
 • opracowywanie szczególnej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych  zgodnej z ustawowymi wymogami oraz wspierającej stanowisko podatnika.
 • jako biuro rachunkowe prowadzimy szkolenia dla dorosłych z zakresu prawa bilansowego (rachunkowość)  oraz prawa podatkowego (VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych), środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych oraz inne na specjalne zamówienie oraz angielski, niemiecki i rosyjski w biznesie (nauka języka praktycznego).

Raporty z wykonanych zleceń opracowujemy również w językach obcych: angielskim, niemiecki i rosyjskim.

  

Zapewniamy stałą i bieżącą informację z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Prowadząc doradztwo dla naszych Klientów kierujemy się zasadą podejścia całościowego, poprzez ścisłą współpracę z Klientem i konsultantami. Pozwala to na kompleksowe rozwiązywanie problemów.